Osoby związane z encyklopedią


Irena Wodzianowska

Adiunkt w Katedrze Historii i Historiografii Europy Wschodniej Instytutu Historii KUL.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół sytuacji Kościoła katolickiego w imperium rosyjskim, polityki carskiej wobec duchowieństwa oraz kształcenia tegoż. W kręgu badań znalazły się także struktury Kościoła greckokatolickiego, rozwój sieci parafialnej oraz funkcjonowanie monasterów bazyliańskich.

Wybrane publikacje:
  • Greckokatolickie dekanaty błoński i puchowicki w latach 1783–1784, wstęp i opracowanie I. Wodzianowska, Sandomierz 2006, ss. 291.
  • Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu. 1842–1918, Lublin 2007, ss. 319.
  • Wytyczne Komisji do spraw duchowieństwa w sprawie zwalczania katolicyzmu w generał-gubernatorstwie wileńskim (1866–1868), w: Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań, pod red. M. Kietliński, K. Sychowicz, W. Śleszyński, Białystok 2005, s. 156–178.
  • Zmiana przynależności wyznaniowej parafii unickich w latach 60.–70. XVIII wieku na Prawobrzeżnej Ukrainie. Zarys problematyki, w: Kościół unicki w Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2010, s. 235–255.
  • Roman Catholic Theological Education in Russia. Case of Roman Catholic Academy of St. Petersburg (1842–1918), w: ATINER`s Conference Paper Series, ed. Gregory T. Papanikos, Atehens 2012. www.atiner.gr/papers/HIS2012-0318.pdf
  • Dokumentacja klasztorów bazyliańskich w Kijowskim Archiwum Historycznym, w: Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana Ks. Marianowi Radwanowi SCJ, pod red. I. Wodzianowskiej, H. Łaszkiewicza, Lublin 2012, s. 701–721.
  • Funkcjonowanie parafii greckokatolickich w województwie bracławskim w przededniu II rozbioru Rzeczypospolitej, Teka Komisji Historycznej OL PAN, t. XI (2014), s. 69–90.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji