A A A

Radiszczewa ul. nr 21

Радищева ул., nr 21


Eklektyczna kamienica czynszowa z początku XX w., była od 1912 r. siedzibą założonej w r. 1907 Polskiej Macierzy Szkolnej, która prowadziła głównie 4-klasowe koedukacyjne polskie szkoły elementarne przygotowujące do dalszej nauki w gimnazjum. Tu kamienica od strony Oziernogo pier. i ul. Radiszcewa. © citywalls.ru
09.03.2016
Radiszczewa ul. nr 21
Радищева ул., nr 21 [Radiszczewa ul. nr 21] (dawniej Преображенская ул. [Prieobrażenskaja ul.])

Historyzująca kamienica czynszowa z początku XX w. była od 1912 r. siedzibą założonej w 1907 r. Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS). Jednym z inicjatorów, a od roku 1910 prezesem PMS był wybitny historyk archiwista Stanisław Ptaszycki (1853–1933). Macierz prowadziła głównie czteroklasowe koedukacyjne szkoły elementarne przygotowujące do dalszej nauki w gimnazjum. Ze względu na niechętny stosunek władz początkowo oficjalnie były to szkoły prywatne prowadzone przez Stanisławę Ćwierdzińską, Jadwigę Kozubowską i Helenę Niesiołowską. Uczono w nich języków polskiego, rosyjskiego i niemieckiego, matematyki, robót ręcznych, śpiewu i religii. W programie była też gimnastyka oraz pogadanki z historii i nauk przyrodniczych.

Największa szkoła za Rogatką Newską liczyła w 1912 r. 129 uczniów, w szkole Ćwierdzińskiej było ich 120. Fundusze na prowadzenie szkół pochodziły z ofiar i ze zbiórek, z różnego rodzaju imprez, dorocznych bali i koncertów. Pod egidą PMS organizowano także obchody rocznic narodowych oraz uroczystości na cześć wielkich Polaków. W sierpniu 1915 r. piotrogrodzkiej PMS zezwolono na prowadzenie szkół elementarnych (było ich wówczas 12) i średnich z polskim językiem nauczania. Ze względu na większe potrzeby ogłoszono wówczas akcję „Grosz na polską szkołę”. Według danych z sierpnia 1917 r. nad Newą działały już 24 szkoły elementarne PMS. Macierz została zlikwidowana 1 października 1918 r. na mocy wydanego w lipcu 1918 r. rozporządzenia Ludowego Komisariatu ds. Narodowości „O likwidacji polskich stowarzyszeń nacjonalistyczno-burżuazyjnych”.

Materiały związane z hasłem


Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji