A A A

Niewskij pr. nr 37/ Sadowaja ul. nr 18

Невский пр., nr 37/ Садовая ул., nr 18


Rosyjska Biblioteka Narodowa w XIX w. funkcjonowała jako Cesarska Biblioteka Publiczna, a od r. 1917 jako Rosyjska Biblioteka Publiczna. W l. 1932-92 nosiła imię pisarza i publicysty Michaiła J. Sałtykowa-Szczedrina (1826-1889). Fot. z r. 2013. © MCK (fot. S. Yonov)
01.12.2015
Niewskij pr. nr 37/ Sadowaja ul. nr 18
Невский пр., nr 37 [Niewskij pr. nr 37] / Садовая ул., nr 18 [Sadowaja ul. nr 18]

Rosyjska Biblioteka Narodowa [Российская национальная библиотека] (RBN). Powołana ukazem Katarzyny II (1729–1796) z 27 maja 1795 r. Szerokiej publiczności została udostępniona 14 stycznia 1814 r. W XIX w. funkcjonowała jako Cesarska Biblioteka Publiczna, a od 1917 r. jako Rosyjska Biblioteka Publiczna, w latach 1932–1992 nosiła imię pisarza i publicysty Michaiła Je. Sałtykowa-Szczedrina (1826–1889).

Obecnie na historyczny kompleks biblioteki składają się cztery gmachy przy ul. Sadowej i pl. Ostrowskiego; od 2003 r. książnica posiada również nowoczesny budynek przy prosp. Moskiewskim. Trzonem nowo powstającej kolekcji, składającej się obecnie z ponad 37 mln jednostek, stały się liczące ponad 400 tys. druków, 20 tys. rękopisów i 40 tys. rycin bezcenne zasoby warszawskiej Biblioteki Załuskich, której fundatorami byli bracia Załuscy biskupi Józef Andrzej (1702-1774), bibliofil i bibliograf oraz Andrzej Stanisław (1695-1758), mecenas i organizator. Nad Newę zbiory te zostały wywiezione przez gen. Aleksandra W. Suworowa (1729–1800) jako zdobycz wojenna po klęsce insurekcji kościuszkowskiej 1794 r. Duża ich część uległa rozproszeniu i zniszczeniu podczas transportu do Rosji. Następnie tymczasowo przechowywane były w pawilonie ogrodowym przy pałacu Aniczkowskim (prosp. Newski 39). Po powstaniu listopadowym 1830/1831 r. do zasobu RBN trafiły również zbiory warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Uniwersyteckiej i innych placówek naukowych. Uczeni polscy mieli do nich utrudniony dostęp. Starania o zwrot polskich kolekcji prowadziła m.in. Komisja Likwidacyjna ds. Królestwa Polskiego. Na mocy traktatu ryskiego (1921) w latach 1922–1934 Polska odzyskała część zbiorów, włączonych do Biblioteki Narodowej w Warszawie, w tym 13 tys. rękopisów, m.in. XIV-wieczne Kazania świętokrzyskie, najstarszy znany zabytek prozy polskiej, odkryty w Petersburgu przez wybitnego polskiego slawistę prof. Aleksandra Brücknera (1856–1939).

Większość odzyskanych przez Polskę Zaluscianów spłonęła jednak w 1944 r. po upadku Powstania Warszawskiego w podpalonym przez Niemców gmachu Biblioteki Narodowej.

Materiały związane z hasłem


Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji