A A A

Moskowskij pr. nr 9

Московский пр., nr 9


Instytut Inżynierów Komunikacji założony ukazem cara Aleksandra I (1777–1825) z 1809 r. jako Instytut Korpusu Inżynierów Komunikacji był pierwszą w Rosji wyższą szkołą kształcąca inżynierów transportu. Tu widok od strony nabrzeża rz. Fontanki. Fot. z 2013 r. © MCK (fot. S. Yonov).
01.12.2015
Moskowskij pr. nr 9
Московский пр., nr 9 [Moskowskij pr. nr 9] (dawniej Забалканскйи пр. [Zabałkanskij pr.])

Instytut Inżynierów Komunikacji (IIK) założony manifestem cara Aleksandra I (1777–1825) z 20 listopada/2 grudnia 1809 r. równolegle z wojskowym korpusem inżynierów komunikacji jako Instytut Korpusu Inżynierów Komunikacji [Институт Корпуса инженеров путей сообщения], którego uroczyste otwarcie nastąpiło 1/13 listopada 1810 r. Była to pierwsza w Rosji wyższa szkoła kształcąca inżynierów transportu.

Obecnie (od 2014 r.) jest to Petersburski Państwowy Uniwersytet Komunikacji cara Aleksandra I [Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I], zajmujący kompleks budynków między ulicami Sadową a Fontanką, z głównym gmachem przy prosp. Moskiewskim 9. Do 1917 roku absolwentami IIK było 6115 osób.

W różnych okresach istnienia instytutu Polacy stanowili ponad jedną trzecią studentów, mimo obowiązywania limitu miejsc dla osób polskiego pochodzenia. Do 1914 r. ukończyło go ok. 1 tys. Polaków, a jednym z pierwszych był w r. 1816 Kazimierz Rejchel. Rektorem uczelni był Stanisław Kunicki (1859–1942), inżynier statyk, budowniczy mostów w delcie Wołgi i dla Kolei Zachodniosyberyjskiej. Do najwybitniejszych absolwentów i profesorów IIK należeli: Andrzej Pszenicki (1869–1941), projektant i budowniczy petersburskiego mostu Pałacowego, Stanisław Kierbedź sen. (1810–1899), twórca pierwszego stałego żeliwnego mostu przęsłowego na Newie, jego współpracownik Mikołaj Jastrzębski (1808–1874), autor nowatorskich opracowań z mechaniki, budownictwa i podstaw księgowości, Stanisław Kierbedź jun. (1844–1910), budowniczy Drogi Żelaznej Władykaukaskiej oraz Wschodniochińskiej. Autorami pionierskich rozwiązań w kolejnictwie byli studenci, a następnie profesorowie IIK: Feliks Jasiński (1856–1899) i Aleksander Wasiutyński (1859–1944). Profesorem elektrotechniki i mechaniki był Henryk Merczyng (1860–1916), pionier elektryfikacji kolei rosyjskich, także działacz polonijny.

W 2001 r. na fasadzie głównego budynku uniwersytetu (prosp. Moskiewski 9) odsłonięto poświęconą mu tablicę: „Tutaj od 1882 do 1916 r. studiował i pracował wybitny uczony polski, rosyjski Henryk Merczyng [Генрих Карлович Мерчинг], pionier trakcji elektrycznej, założyciel jednego z pierwszych laboratoriów elektrotechnicznych w Rosji”.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji