A A A

Kołokolnaja ul. nr 8

Колокольная ул., nr 8


W budynku dawnej fabryki tytoniowej „Ottoman”, przebudowanym w latach 1914-16 na własną neoklasycystyczną kamienicę czynszową przez A. L. Liszniewskiego, mieścił się reaktywowany w Piotrogrodzie z inicjatywy W. Grabskiego Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Rosji. © citywalls.ru
09.03.2016
Kołokolnaja ul. nr 8
Колокольная ул., nr 8 [Kołokolnaja ul. nr 8]

W dawnej fabryce tytoniowej „Ottoman” [Табачная фабрика „Оттоман”], przebudowanej w latach 1914–1916 w stylu neoklasycystycznym przez architekta Aleksandra L. Liszniewskiego (1868–1942) na własną kamienicę czynszową, znalazł się reaktywowany w Piotrogrodzie 24 sierpnia 1915 r. Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Rosji (CKO). Inicjatorem reaktywacji nad Newą tej charytatywno-opiekuńczej instytucji był polityk, ekonomista i działacz społeczny Władysław Grabski (1874–1938), w którego mieszkaniu pod nr. 5 zapewne mieściła się jej siedziba.

CKO powstał 10 września 1914 r. w Warszawie z inicjatywy społecznej za zgodą władz carskich, a rozwiązany został przez niemieckie władze okupacyjne. Była to instytucja, która stawiała sobie za cel pomoc polskim jeńcom i wygnańcom, reprezentowanie interesów Polaków w Rosji oraz organizację życia społecznego odradzającego się państwa polskiego. W Piotrogrodzie zajmowała się opieką lekarską, prowadziła szkoły, schroniska i ochronki, udzielała zapomóg, zaopatrywała w artykuły pierwszej potrzeby oraz pośredniczyła w znalezieniu pracy. CKO odpowiadał za rozdzielanie środków przekazanych przez Komitet Wielkiej Księżnej Tatiany Nikołajewny (1897–1918) na pomoc dla uchodźców, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Współpracował też z Polskim Towarzystwem Pomocy Ofiarom Wojny. Zaprzestał działalności w konsekwencji wydanego w lipcu 1918 r. rozporządzenia Ludowego Komisariatu ds. Narodowości „O likwidacji polskich stowarzyszeń nacjonalistyczno-burżuazyjnych”.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji