A A A

Izmajłowskij pr. nr 16/ 7-ja Krasnoarmiejskaja ul. nr 28–30

Измайловский пр., nr 16/ 7-ая Красноармейская ул., nr 28–30


Zbudowana w latach 1911-12 według projektu J. Bluwsteina modernistyczna kamienica czynszowa Towarzystwa Rolniczego „Ziemianin” stanowiła od 1911 r. siedzibę Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Polski”. Fot. z 2013 r. © MCK (fot. S. Yonov).
01.12.2015
Izmajłowskij pr. nr 16/ 7-ja Krasnoarmiejskaja ul. nr 28–30
Измайловский пр., nr 16 [Izmajłowskij pr. nr 16] / 7-ая Красноармейская ул., nr 28–30 [7-ja Krasnoarmiejskaja ul. nr 28–30] (dawniej 7-я Измайловская ул. [7-ja Izmajłowskaja ul.])

Modernistyczna kamienica czynszowa Towarzystwa Rolniczego „Ziemianin” [Доходный дом сельскохозяйственного товарищества „Помещик"], zbudowana w latach 1911–1912 według projektu Jacoba Bluwsteina (1878–1935), była od 1911 r. siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Polski”, mieszczącego się wcześniej przy Stolarnym pier. 18. Była tu dobrze wyposażona sala gimnastyczna z drabinkami, poręczami oraz niezbędnym do ćwiczeń oprzyrządowaniem, a także duża sala widowiskowa.

„Sokół” prowadził też ożywioną działalność kulturalną i edukacyjną. Obchodzono polskie rocznice narodowe i jubileusze (m.in. 500-lecie bitwy pod Grunwaldem, 100-lecie śmierci Tadeusza Kościuszki 1 października 1917 r.), organizowało koncerty (w latach 1913–1917 także symfoniczne), przedstawienia teatralne i wycieczki krajoznawcze. Związany z wybuchem I wojny światowej (1914) napływ polskiej ludności z Królestwa Polskiego i tzw. guberni zachodnich spowodował, iż polska diaspora w Piotrogrodzie liczyła w roku 1917 ok. 100 tys. osób. Także Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski” włączyło się intensywnie w udzielanie wszelkiej możliwej pomocy napływającym masowo rodakom. Lokal „Sokoła” stał się wówczas siedzibą Biura Wykonawczego Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny. Organizowano m.in. zbiórki odzieży, przy prosp. Izmajłowskim 16 działały też licząca już ok. 7 tys. polskich książek biblioteka, przytułek dla dzieci wysiedleńców, ponadto lokal „Gniazdo” i sokolska bursa przy prosp. Ligowskim 107.

Petersburski, a potem Piotrogrodzki „Sokół” organizował też doroczne zloty i walne zgromadzenia, m.in. w styczniu 1917 r. pod przewodem ówczesnego przewodniczącego Jana Hatowskiego. Ostatni taki zlot odbył się 10 marca 1918 r. w otwartym latem 1917 r. przy kanale Kriukowa nr 12 Domu Młodzieży Polskiej „Zgoda”. Działalność piotrogrodzkiego „Sokoła” ustała w połowie 1918 r., co miało związek zarówno z polityką władz (w Rosji radzieckiej sokolstwo zostało zakazane w 1922 r.), jak i masowymi wyjazdami Polaków do odrodzonego kraju.
W latach 1916–1917 w pomieszczeniach „Sokoła” (lok. nr 1) działało także polskie przedszkole Leokadii Brodowskiej, do którego uczęszczało ok. 100 dzieci w wieku od trzech lat. Wychowywano je według metody Fröbla i Montessori – uprawiały gimnastykę leczniczą i rytmiczną, uczyły się rysunku, przyrody, odwiedzały muzea. W styczniu 1917 r. w sali „Sokoła” komitet przedszkola zorganizował cieszące się ogromnym powodzeniem dziecięce święto z występami patriotycznymi. W roku szkolnym 1917 przy przedszkolu uruchomiono również szkołę wzorowaną na francuskich szkołach realnych.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji