A A A

Birżewaja linija W. O. nr 1

Биржевая линия B. O., nr 1


Wzniesiony w l. 1913-14 i 1924-25 budynek Biblioteki RAN z konstruktywistyczną fasadą. W zasobie biblioteki znajduje się sporo poloniców, w tym większa część skonfiskowanej w r. 1772 Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej ks. Radziwiłłów Fot. z r. 2014. © MCK (fot. S. Yonov)
14.04.2015
Birżewaja linija W. O. nr 1
Биржевая линия B. O., nr 1 [Birżewaja linia W. O. <Linia Giełdy> nr 1]

Biblioteka Rosyjskiej Akademii Nauk [Библиотека Российской Академии наук] została założona w 1714 r. na mocy ukazu Piotra I (1672–1725). W 1718 r. umieszczono ją w „Kikinych pałatach” (pałacu Kikina). Swe podwoje otworzyła dla czytelników w 1728 r. w nowym przylegającym do Kunstkamery budynku na Wyspie Wasilewskiej, w którym Akademia Nauk funkcjonowała do roku 1787, a sama biblioteka do 1924. 8 stycznia 1901 r. w Bibliotece RAN wybuchł pożar, w którego wyniku zniszczeniu uległo ponad 1,5 tys. cennych starodruków. Wydarzenie to stanowiło impuls do budowy nowej siedziby dla całej kolekcji. Konstruktywistyczny budynek przy Birżewoj linii wznoszono w latach 1913–1914 i 1924–1925. Prace realizowano według neoklasycystycznego projektu architekta Robierta R. Marnfielda (1852–1921) z udziałem Lwa P. Szyszki (1872–1943) inżyniera cywilnego i pod kierunkiem inżyniera cywilnego Richarda A. Bierzena (1868–1958). Wstrzymał je wybuch I wojny światowej (1914), podczas której w niedokończonym jeszcze gmachu Ministerstwo Wojny ulokowało jeden ze szpitali ewakuacyjnych. W latach 1924–1925 dokończono pod kierunkiem architekta Jakowa Ja. Kietczera (1891– ?) konstruktywistyczną fasadę i wyposażono wnętrza. W nocy z 14 na 15 lutego 1988 r. bibliotekę strawił kolejny tragiczny w skutkach pożar. Spalonych zostało kilkaset tysięcy książek i periodyków, w tym jedna trzecia zasobu czasopism, a w skutek zalania wodą zniszczeniu uległo kolejne 3,5–6 mln jednostek (różne dane).
 
Do zbiorów Biblioteki RAN trafiła m.in. kolekcja historyka Nikołaja P. Lichaczowa (1862–1936). W jej zasobie znajduje się też sporo poloników. Przede wszystkim większa część skonfiskowanej w 1772 r. na polecenie carycy Katarzyny II (1729–1796) przez gen. Aleksandra W. Suworowa (1729–1800) Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej ks. Radziwiłłów. Przed konfiskatą obejmująca cenne starodruki z okresu od XVI do XVIII w. nieświeska kolekcja liczyła ok. 15 tys. tytułów, nie wliczając grafik, map i nut. W spisanym w Petersburgu w latach 1773–1779 katalogu odnotowano już tylko 9673 tytuły; z czasem radziwiłłowski księgozbiór uległ dalszemu rozproszeniu. Biblioteka RAN posiada również interesującą kolekcję XIX-wiecznej polskiej książki dziecięcej, w tym wiele egzemplarzy książek wydanych w Petersburgu. W 2001 r. budynek biblioteki wpisano na listę zabytków.

Zob. http://www.estreicher.uj.edu.pl/bazy_bibliograficzne/index.php/75
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji