A A A

Święci Kościoła rzymskokatolickiego w Petersburgu

Святые Римско-Католическoй церкви в Петербурге


Autor: Michaił W. Szkarowskij Święci Kościoła rzymskokatolickiego w Petersburgu/ Святые Римско-Католическoй церкви в Петербурге. Z Petersburgiem związana jest działalność szeregu polskich duchownych i zakonnic, którzy zostali beatyfikowani i kanonizowani...
17.08.2018
stan artykułu kompletny
Święci Kościoła rzymskokatolickiego w Petersburgu/ Святые Римско-Католическoй церкви в Петербурге.

Z Petersburgiem związana jest działalność szeregu polskich duchownych i zakonnic, którzy zostali beatyfikowani i kanonizowani. Ludzie ci wnieśli znaczny wkład w rozwój życia duchowego i społecznego miasta. Wielu z nich aktywnie zajmowało się działalnością oświatową i dobroczynnością: tworzyli przytułki dla dzieci, domy starców, szkoły rzemieślnicze i inne uczelnie.

Absolwent Mikołajewskiej Akademii Inżynieryjnej w Petersburgu inż. por. Rafał (Józef) Kalinowski (1835–1907), następnie powstaniec styczniowy 1863 r. i karmelita bosy, został beatyfikowany 22 czerwca 1983 r. i kanonizowany przez papieża Jana Pawła II (1920–2005) 17 listopada 1991 r. Św. Rafał Kalinowski jest patronem wojskowych, orędownikiem w sprawach trudnych lub beznadziejnych.

Wychowanek petersburskiego Korpusu Kadetów, powstaniec 1863 r. i malarz Albert (Adam Hilary) Chmielowski (1845–1916), który założył w 1888 r. zgromadzenie Braci Albertynów (znanych później jako albertyni lub „szarzy bracia”) oraz w 1891 r. Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (pełna nazwa Zgromadzenie Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu Posługującym Ubogim), został kanonizowany przez papieża Jana Pawła II 12 listopada 1989 r.

Arcybiskup Zygmunt Szczęsny (Feliks) Feliński (1822–1895) ukończył petersburską Rzymskokatolicką Akademię Duchowną (RzAD), był jej profesorem, brał udział w tworzeniu w rosyjskiej stolicy przytułku dla starców i sierot, którymi opiekowało się założone przez niego Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W latach 1862–1883 pełnił obowiązki arcybiskupa metropolity warszawskiego. Beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II 18 sierpnia 2002 r., a 11 października 2009 r. wyniesiony na ołtarze przez papieża Benedykta XVI (ur. 1927).

Siostra Urszula Ledóchowska (1865–1939) stała na czele założonej przez nią w Petersburgu wspólnoty zakonnej, prowadziła też internat żeńskiego gimnazjum przy kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz prywatne żeńskie gimnazjum z internatem w Merentähti w Zatoce Fińskiej. Beatyfikowana 20 czerwca 1983 r., kanonizowana 18 maja 2003 r. przez papieża Jana Pawła II.

Siostra Bolesława Maria Lament (1862–1946) założyła w Petersburgu Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, dwa żeńskie gimnazja z internatem, kierowała przytułkiem dla dzieci przy parafii św. Kazimierza, nauczała w szkołach parafialnych. Beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 5 czerwca 1991 r.

W ramach masowych prześladowań religii, które rozpoczęły się po przewrocie październikowym 1917 r., do końca lat 30. XX w. w Leningradzie zostały zamknięte wszystkie kościoły katolickie (poza jednym), a zdecydowaną większość księży poddano represjom. Ponad dwudziestu z nich zostało rozstrzelanych lub zginęło w więzieniach. Wielu przedstawicieli duchowieństwa katolickiego (przeważnie Polaków) w czasie represji wykazało się niezłomnością i wiernością swoim ideałom. Rozpoczęły się już procesy beatyfikacyjne arcybiskupa mohylewskiego Jana Cieplaka (1857–1926), biskupów: pomocniczego mohylewskiego i administratora apostolskiego Leningradu Antoniego Maleckiego (1861–1935), mińskiego, potem pińskiego Zygmunta Łozińskiego (1870–1932) i władywostockiego Karola Śliwowskiego (1855–1933), proboszcza parafii św. Katarzyny prałata Konstantego Budkiewicza (1867–1923) oraz księży Pawła Chomicza (1893–1942), Franciszka Budrysa (1882–1937), Antoniego Czerwińskiego (1881–1938) i Jana Trojgi (1881–1932).

W Petersburskiej RzAD studiowali: bł. Leon Wetmański (1886–1941), absolwent RzAD (1916), który w 1917 r. pełnił obowiązki ojca duchowego w Rzymskokatolickim Seminarium Duchownym (RzSD), w latach 1928–1941 biskup pomocniczy płocki; bł. Antoni Julian Nowowiejski (1858–1941), absolwent gimnazjum przy kościele św. Katarzyny i RzAD, biskup diecezjalny płocki w latach 1908–1941, arcybiskup ad personam od 1930 r.; założyciel Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego Antoni Rewera (1869–1942); teolog Roman Archutowski (1882–1943), rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku Henryk Kaczorowski (1888–1942); profesor Seminarium Duchownego w Łomży Michał Piaseczyński (1885–1940); poseł na Sejm i kapelan wojskowy podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Kazimierz Sykulski (1882–1941); wykładowca Seminarium Duchownego w Lublinie Antoni Zawistowski (1882–1942) oraz ks. Antoni Leszczewicz (1890–1943), wychowanek petersburskiego RzSD, proboszcz w Irkucku, Czycie i Harbinie. Wszyscy zostali beatyfikowani przez papieża Jana Pawła II w czasie jego wizyty w Warszawie 13 czerwca 1999 r. Należą oni do grupy 108 błogosławionych męczenników polskich, którzy zginęli z rąk nazistów w czasie II wojny światowej (1939–1945). 19 czerwca 2005 r. został beatyfikowany absolwent RzAD Ignacy Kłopotowski (1866–1931), opiekun ubogich i założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.

Trwają procesy beatyfikacyjne arcybiskupa Wincentego Kluczyńskiego (1847–1950); biskupa łuckiego, profesora RzSD w Petersburgu, założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus Adolfa Szelążka (1847–1917); absolwenta RzAD biskupa włocławskiego Wojciecha Owczarka (1875–1938). Rozpoczęły się przygotowania do wszczęcia procesu profesora RzAD, następnie biskupa siedleckiego Ignacego Świrskiego (1885–1968).

Grono osób wyniesionych do chwały ołtarzy, pracujących w Petersburgu ramię w ramię z Polakami, należy poszerzyć o osoby o białoruskich, litewskich i łotewskich korzeniach. Otwiera je biskup wileński Jerzy Matulewicz (Jurgis Matulevičius, 1871–1921), absolwent, a następnie profesor petersburskiej RzAD, który przez wiele lat pracował nad Newą i został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II 28 czerwca 1987 r. 25 czerwca 2017 r. z kolei beatyfikowany został biskup i wikariusz apostolski Leningradu Teofilios Matulionis (1873–1962). Rozpoczęto proces beatyfikacyjny absolwenta petersburskiego RzSD biskupa Bolesława Sloskansa (1893–1981), od 1926 r. administratora apostolskiego w Mohylewie, od 1952 r. wizytatora apostolskiego dla Rosjan i Białorusinów katolików w Europie Zachodniej, później wizytatora apostolskiego dla Łotyszy i Estończyków. Trwają procesy beatyfikacyjne dwóch absolwentów RzAD, późniejszych egzarchów obrządku wschodniego Fabiana Abrantowicza (1884–1946) na Białorusi oraz Andrzeja Cikoto (1891–1952) w Harbinie.

(przekł. oryginalnego hasła Nikita Kuznetsov)
Hasło po redakcji MCK, wersja oryginalna patrz: www.polskipetersburg.ruBibliografia:

K. Bukowski, Słownik polskich świętych, Kraków 1995, s. 17–22, 62–64, 85, 86, 105, 106, 140, 141, 178–181, 203, 204, 272, 273, 296, 297; Katoliccy Męczennicy XX wieku w Rosji, http://pl.catholicmartyrs.org/index.php [dostęp: 1 IX 2017] (biogramy); J. Bukowicz, Świadkowie wiary. Marianie prześladowani przez hitleryzm i komunizm, Warszawa, 2001, s. 9–16; Б. Чаплицкий, История Католической Церкви в СССР, Санкт-Петербург 2001; Б. Чаплицкий, И. Осипова, Книга памяти. Мартиролог Католической Церкви в СССР, Мocква 2000; О. А. Лиценбергер, Римско-католическая Церковь в России. История и правовое положение, Саратов, 2001; Материалы к истории римско-католического прихода во имя Посещения Пресв. Девой Марией св. Елисаветы и к истории католического кладбища Выборгской стороны в Санкт-Петербурге. Сбoрник, zebrał С. Г. Козлов-Струтинский, red. И. М. Шейнман, Гатчина, 2010; И. И. Осипова, «В язвах своих сокрой меня…» Гонения на Католическую Церковь в СССР, Мocква 1996; ks. K. Pożarski, Niezłomny Pasterz w Rosji Sługa Boży biskup Antoni Malecki (1861–1935), Warszawa 2010; М. В. Шкаровский, Н. Ю. Черепенина, А. К. Шикер, Римско-Католическая Церковь на Северо-Западе России в 1917–1945 гг., Санкт-Петербург 1998; С. С. Шульц, Храмы Санкт-Петербурга: история и современность. Справочное издание, Санкт-Петербург 1994; I. Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akadamia Duchowna w Petersburgu, Lublin 2007, s. 218, 283.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji