A A A

Życie Teatralne Wielonarodowego Piotrogrodu-Leningradu w latach 1917-1941

Театральная жизнь многонационального Петрограда-Ленинграда. 1917-1941


Oparta na badaniach źródłowych monografia prof. Smirnowej jest pierwszą tak obszerną próbą pokazania pełnego spektrum inicjatyw teatralnych mniejszości narodowych Północnej Stolicy w czasach radzieckich...
24.10.2018

Izdatielstwo "Cistyj list", Sankt-Petersburg 2016,
ISBN 978-5-90152-863-1
Oparta na badaniach źródłowych monografia prof. Smirnowej, rozwijająca zagadnienia przedstawione we wcześniejszej pracy Narodowe teatry Piotrogrodu-Leningradu (1917-1941) [tytuł oryginalny: Национальные театры Петрограда-Ленинграда (1917 – 1941 гг.), Санкт-Петербург 2006] jest pierwszą tak obszerną próbą pokazania pełnego spektrum inicjatyw teatralnych mniejszości narodowych Północnej Stolicy w czasach radzieckich. Przedstawione w niej zostały przedsięwzięcia i zespoły teatralne społeczności żydowskiej, ukraińskiej, fińskiej, estońskiej, łotewskiej, tatarskiej i chińskiej oraz inicjatywy o charakterze międzynarodowym i eksperymentalnym.

Obszerny rozdział ponad 500-stronnicowej książki został poświęcony przedsięwzięciom artystycznym Polaków w porewolucyjnym krajobrazie dawnej rosyjskiej stolicy (od 1918 r. funkcje stołeczne przejęła Moskwa). Jest to pionierskie opracowanie traktujące o tej problematyce. Unikalnego materiału dostarczyła autorce kwerenda archiwalna, wydobywająca na światło dzienne nieznane bądź zapomniane fakty polskiej aktywności kulturalnej w radzieckiej Rosji. Ważne uzupełnienie opracowania tematycznego stanowi suplement, na który składają się wydobyte z niepamięci biogramy ludzi, zaangażowanych w rozwijanie warsztatów teatralnych.

Publikacja znacząco wzbogaca wiedzę o losach naszych rodaków, którzy mimo odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., z różnych względów pozostali w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Przywraca pamięć o nich samych i ich dziełach.

Prof. Tamara Michajłowna Smirnowa jest pionierem badań nad diasporą polską w przedrewolucyjnym i porewolucyjnym Petersburgu/Piotrogrodzie (Polacy w radzieckim przedwojennym Leningradzie, seria „Polonica Petropolitana”. Petersburg 2006; Польские общества в Санкт-Петербурге конец XIX – начало XX века, Санкт-Петербург 2013), autorką ponad 200 publikacji, w tym fundamentalnych opracowań z zakresu historii społecznej mniejszości narodowych w Imperium Rosyjskim (Национальность – питерские. Культурная жизнь национальных меньшинств Петербурга и Ленинградской области в ХХ веке, Санкт-Петербург 2002). Liczymy, że w niedługim czasie encyklopedia „Polski Petersburg” wzbogaci się o kolejne hasło jej autorstwa, syntetyzujące ustalenia badawcze poczynione w pracy nad omawianą książką.

Z fragmentem publikacji można zapoznać się tu.Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji