A A A

Polonica Petropolitana

„Петерсбургская Полоника”


Seria „Polonica Petropolitana” / „Петерсбургская Полоника” - wydawnictwo Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu...

30.06.2019

wydawnictwo Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu, Sankt Petersburg od 2001,

Zainicjowana przez Konsulat Generalny i Instytut Polski w Sankt Petersburgu w 2001 r. dwujęzyczna polsko-rosyjska popularnonaukowa seria powstała z myślą o odradzającej się od lat 90. XX w. polskiej społeczności nadnewskiej metropolii. Inicjatorem i pierwszym redaktorem naukowym serii był dr hab. Hieronim Grala, organizator i pierwszy dyrektor Instytutu Polskiego. W skład komitetu redakcyjnego wchodzili (do 2005 r.): p. konsul Elżbieta Jeranowska-Gronczewska, p. Teresa Konopielko, współzałożycielka Klubu Polskiego, pierwszej niezależnej organizacji polonijnej w Sankt Petersburgu (1988 r.), p. Anatol Niechaj, tłumacz literatury polskiej i oraz prof. Rajmund Piotrowski.

Autorem trzech z dwunastu tomików, które ukazały się do roku 2011, jest wspomniany wyżej Anatol Niechaj. Dwa tomiki opracowała historyk prof. Tamara M. Smirnova, autorka studium o losach polskich organizacji społecznych w Petersburgu/Piotrogrodzie w 2. połowie XIX i na początku XX w. Działalność wydawniczą w ramach serii kontynuował od r. 2006 jako jej redaktor, kolejny dyrektor Instytutu Polskiego I radca Cezary Karpiński.

Po kilku latach przerwy w 2017 r. z inicjatywy Instytutu Polskiego i Konsulatu Generalnego w Sankt Petersburgu doszło do wznowienia serii, w ramach której ukazały się już cztery nowe tomiki.

Publikowane w ramach „Polonica Peteropolitana” opracowania reprezentują zróżnicowany poziom merytoryczny, bez wątpienia jednak przyczyniły się do poszerzenia wśród petersburskiej Polonii wiedzy o własnej przeszłości, przedstawiając m.in. pomniki i adresy związane z polskim życiem
w mieście, czy też losy wybranych osób i organizacji społecznych. Największą popularnością cieszył się niedostępny już tomik ze wspomnieniami polskich uczestników Blokady Leningradu. W Polsce to niewielkie wydawnictwo (nakład 500 egz.; kilka tytułów doczekało się analogicznego dodruku dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza i Stowarzyszenia Wspólnota Polska) jest praktycznie nieosiągalne. Biblioteka MCK posiada wszystkie 15 tomików.

Wykaz poszczególnych tomów w kolejności ich ukazywania przedstawia się następująco:

t. 1 – Anatol Niechaj, Śladami Mickiewicza po Petersburgu, wyd. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, Petersburg 2001, s. 1-81. Dodruk - 2004.
t. 2 – Rajmund G. Piotrowski, Polacy w Petersburgu: kartki z historii, wyd. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, Petersburg 2001, s. 1-47. Dodruk – 2003, 204.
t. 3 – Anatol Niechaj (red.), Portrety petersburskich Polaków, wyd. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, Petersburg 2001, s. 1-93. Dodruk – 2004.
t. 4 – Grzegorz Wiśniewski, Stanisław Moniuszko i jego opery w Petersburgu, wyd. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, Petersburg 2002, Dodruk - Petersburg 2004, s. 1-95.
t. 5 – Anatol Niechaj (red.), wybór i oprac. Maria Budkiewicz, Wspomnienia o blokadzie, wyd. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, Petersburg 2003, s. 1-81.
t. 6 – Anatol Niechaj, Polskie miejsca pamięci w Sankt Petersburgu, wyd. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, Petersburg 2004, s. 1-65.
t. 7 – Tamara M. Smirnowa, Polacy w radzieckim przedwojennym Leningradzie, wyd. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, Petersburg 2006, s. 1-100.
t. 8 – Anatol Niechaj, Polscy budowniczowie Sankt Petersburga, wyd. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, Petersburg 2009, s. 1-63.
t. 9 – Mara Iwanowa, Pomnik Fryderyka Chopina, wyd. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, Petersburg 2011, s. 1-116.
t. 10 – Jan Ciechanowicz, „Ich imiona nadano…” (naukowcy polscy w Petersburgu), wyd. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, Petersburg 2007, s. 1-106.
t. 11 - Tamara M. Smirnowa, „Sokół Polski” w Petersburgu: historia widoczna, wyd. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, Petersburg 2008, s. 1-76.
t. 12 – Stanisław Dziedzic, Złote więzienie Stanisława Augusta, wyd. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, Petersburg 2009, s. 1-95.
t. 13 – Krzysztof Bylica, W Warszawie i Petersburgu. Ogiński, Glinka, Moniuszko, wyd. Instytut Polski w Sankt Petersburgu, Petersburg 2017, s. 1-96.
t. 14 – Ewa Ziółkowska, Polski Petersburg literacki. Od Niemcewicza do Mrożka, wyd. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, Petersburg 2017, s. 1-174.
t. 15 – Iwona Arabas (wstęp), Władimir Liewtow (red.), Wspomnienia pionierskiej farmaceutki Antoniny Leśniewskiej. Nieprzetartym szlakiem, wyd. Instytut Polski w Sankt Petersburgu, Petersburg 2017, s. 1-101.
t. 16 – Ewa Ziółkowska, Jan Mierzwa (red.), przekł. Anatol Niechaj, Wspomnienia o blokadzie, wyd. Instytut Polski w Sankt Petersburgu, Warszawa-Petersburg 2019, s. 1-149.Materiały związane


Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji