A A A

W Petersburgu ukazała się książka "Architekt Marian Lalewicz"


 
Ирина В. Белинцева, Александр И. Чепель, Архитектор Мариaн Лялевич («Пропилеи», Санкт-Петербург 2023)

W Sankt Petersburgu pod koniec 2023 roku ukazało się obszerne opracowanie Архитектор Мариaн Лялевич [Architekt Marian Lalewicz] z tekstami dwojga rosyjskich autorów Iriny Bielincewej oraz Aleksandra Czepiela. Poza wątkami biograficznymi książka zawiera obszerne opisy projektów i realizacji architekta w Petersburgu/ Piotrogrodzie, Moskwie i innych miastach Imperium Rosyjskiego z lat 1903–1918, uwzględnia także jego dorobek w Polsce po 1918 roku. Ważnym dopełnieniem publikacji są: ilustrowany katalog 107 projektów architektonicznych oraz zrealizowanych budowli Mariana Lalewicza (1876–1944), wykaz publikacji jego autorstwa, a także wygłoszonych przezeń referatów i odczytów. Uwagę zwraca wysoki poziom edytorski książki. Mamy do czynienia z wydawnictwem albumowym, na co wskazuje format, a przede wszystkim bogaty i różnorodny materiał ilustracyjny. Uwzględnia on rysunki i plany architektoniczne, archiwalne i współczesne fotografie obiektów, w tym między innymi detale w różnej skali oraz ujęcia z lotu ptaka.

W prezentowanej monografii wykorzystane zostały zbiory kilkunastu petersburskich i moskiewskich archiwów, w tym: Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Sankt Petersburga [Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга] (CPIA SPb), Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego [Российский государственный исторический архив] (RGIA), Państwowego Muzeum Historii Sankt Petersburga [Государственный музей истории Санкт-Петербурга] (PMH SPb) i Centralnego Państwowego Archiwum w Moskwie [Центральный государственный архив города Москвы] (CPА m. М).
Jak podkreślają autorzy tego opracowania: „w publikacji po raz pierwszy podjęto próbę, by w sposób możliwie pełny przedstawić architektoniczny dorobek Lalewicza zarówno w rosyjskim, jak i polskim okresie. Na stronicach książki zebrano informacje o projektach i budowlach architekta ukształtowanego i sięgającego szczytów profesjonalizmu w kręgu szkoły petersburskiej i nie mniej owocnie rozwijającego swój talent architektoniczny w nowo odzyskanej historycznej ojczyźnie. Większość materiałów została opublikowana po raz pierwszy”.

„Architekt Marian Lalewicz” to czwarty tom z serii prezentującej dorobek petersburskich architektów początku XX wieku, opublikowany przez wydawnictwo Propyleje ze środków Fundacji Charytatywnej „Dictum Factum” [Благотворительный фонд поддержки культуры и искусства «ДИКТУМ ФАКТУМ»]. Nakład wynosi 300 egzemplarzy.

Należy zaznaczyć, że książka ukazała się niemal równocześnie z monografią prof. Małgorzaty Omilanowskiej-Kiljańczyk Marian Lalewicz. Architekt petersbursko-warszawski (Warszawa 2023), wydaną przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.  


Infomacja w PDF

Ewa Ziółkowska

Była dyrektor Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji