A A A

Polsko-rosyjskie spotkania w przestrzeni kultury muzycznej.


Polsko-rosyjskie spotkania w przestrzeni kultury muzycznej
XIX wiek i początek XX stulecia

Studia, szkice i materiały pod redakcją Renaty Suchowiejko
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2022


Polecamy uwadze naszych czytelników monumentalną publikację (829 stron) pod redakcją jednej z naszych autorek, krakowskiej muzykolożki prof. Renaty Suchowiejko, która napisała dla nas hasła dotyczące: Michała Kleofasa Ogińskiego (1765–1833), Apolinarego Kątskiego (1825–1879), Marii Agaty Szymanowskiej (1789–1831), Henryka Wieniawskiego (1835–1880) i Witolda Maliszewskiego (1873–1939).

Zbiór osiemnastu artykułów uznanych polskich, rosyjskich i ukraińskich specjalistów: muzykologów, krytyków muzycznych, bibliotekoznawców i archiwistów, których noty biograficzne znajdują się na końcu książki, podzielony został na trzy działy: Ruch koncertowy i krytyka muzyczna (10 tekstów), Wydawnictwa nutowe i instrumenty (5 tekstów) oraz Źródła do badań – zbiory moskiewskie (3 teksty). Całość zamyka aneks w opracowaniu redaktorki tomu „Programy koncertowe ze zbiorów Naukowej Muzycznej Biblioteki im. Siergieja Taniejewa w Państwowym Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie”. Lekturę opatrzonych aparatem badawczym, opartych na bogatym materiale archiwalnym opracowań ułatwiają indeksy i spis unikalnych ilustracji. Publikacja jest owocem kilkuletnich badań, których początki rodziły się wraz z encyklopedią „Polski Petersburg”.

Redaktorka i autorka dwóch tekstów pisze we wstępie: „Kultura muzyczna rodzi się «w ruchu», poprzez spotkania i wymianę – ludzi, dzieł, idei i dóbr materialnych. Posiada swoją dynamikę i kanały rozprzestrzeniania, opiera się na rozbudowanych i ciągle zmieniających się sieciach kontaktów – osobistych, zawodowych, instytucjonalnych i handlowych. Ta muzyczna wymiana dokonuje się ponad granicami państw, nie stoją jej na przeszkodzie ani geografia, ani polityka, choć mogą mieć na nią pewien wpływ. Niniejsza praca ma na celu pokazanie polsko-rosyjskich spotkań w przestrzeni kultury muzycznej przez pryzmat źródeł, które są ich świadectwem, […] rękopisów, druków muzycznych, dokumentów życia społecznego i materiałów prasowych”.
Zainteresowanym wątkami petersburskimi polecamy w tej publikacji przede wszystkim teksty związane bezpośrednio z nadnewską metropolią i obecnymi w jej krajobrazie kulturowym polskimi wątkami muzycznymi i artystami. Są to następujące opracowania:
Renata Suchowiejko [Kierownik Pracowni Badań nad Zabytkami Muzycznymi w Instytucie Muzykologii Uniwerystetu Jagielońskiego], Henryk Wieniawski – przegląd prasy rosyjskiej z lat 1848–1872. Od debiutu w Petersburgu do wyjazdu na amerykańskie tournée (s. 21–52)
Irina Bogłaczewa [Kierownik sekcji periodyków Działu Rękopisów, Książek Rzadkich, Materiałów Archiwalnych i Ikonograficznych Państwowej Biblioteki Teatralnej w Petersburgu], Tancerz Teatrów Cesarskich Feliks Iwanowicz Krzesiński. Szkic do portretu (s. 53–80)
Semyon Zaborin [docent w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej w Konserwatorium im. Nikołaja Rimskiego-Korsakowa w Petersburgu], Teodor Leszetycki w Pianopolis – Petersburgu XIX wieku. Sylwetka artysty i pedagoga (s. 81–102)
Anna Petrova [Kierownik Działu Wydawnictw Teatru Maryjskiego], Działalność dyrygencka Grzegorza Fitelberga w Piotrogrodzie w latach 1914–1921 na tle życia muzycznego miasta (s. 209–248)
Beniamin Vogel [emerytowany prof. Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego i docent Instytutu Muzykologii Uniwersytetu w Lund], Polski przemysł muzyczny w ramach rosyjskiego imperium w XIX wieku (s. 513–546). W aneksie biogram związanego z Petersburgiem Franciszka Pasierbskiego (ok. 1830-1904) (s. 534-535)

Informacja w formacie PDF.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji