A A A

Tamara M. Smirnowa została laureatką nagrody Nikołaja P. Ancyfierowa


Z dumą informujemy, że nasz stały petersburski współpracownik i przyjaciel redakcji encyklopedii Polski Petersburg prof. Tamara M. Smirnowa została wyróżniona ustanowioną w 1995 r. prestiżową nagrodą Nikołaja P. Ancyfierowa za osiągnięcia w promowaniu wiedzy o Północnej Stolicy.Źródłem naszej szczególnej satysfakcji jest fakt, że nagrodę przyznano za najnowszą pracę prof. Smirnowej, poświęconą życiu teatralnemu mniejszości narodowych w porewolucyjnym Piotrogrodzie/Leningradzie, której obszerny rozdział traktuje o aktywności Polaków.Czytelnicy mogą zapoznać się z tekstem, udostępnionym nam przez Państwową Sankt-Petersburską Bibliotekę Teatralną, w przekładzie Nikity Kuznetsova, tutaj. Książka została uznana przez jury konkursu za najlepszą pracę naukowo-badawczą o Petersburgu, opublikowaną w latach 2016-2018. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 6 grudnia 2019 r.

Laureatka jest autorką kilku monografii i kilkuset artykułów naukowych i popularno-naukowych, a także aktywną działaczką społeczną, łączącą pasję do krajoznawstwa z ideałami tolerancji w zróżnicowanym etnicznie Petersburgu. W dowód uznania za promowanie wiedzy o losach petersburskiej Polonii prof. Tamara M. Smirnowa wyróżniona została odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Na stronie naszej encyklopedii internetowej opublikowaliśmy jak dotąd kilkanaście haseł jej autorstwa. Spośród prac prof. Smirnowej poświęconych wyłącznie polskiej tematyce należy wymienić przede wszystkim pionierskie opracowanie o polskich organizacjach społecznych w przedrewolucyjnym Petersburgu (Польские общества в Санкт-Петербурге. Конец XIX – начало XX века, Санкт-Петербург 2013) oraz dwa opracowania w serii „Polonica Petropolitana”: „Sokół Polski” w Petersburgu: historia widoczna i Polacy w radzieckim przedwojennym Leningradzie. Wszystkie te publikacje dostępne są w Bibliotece MCK.

Gratulując prof. Smirnowej zaszczytnego wyróżnienia, zapraszamy na wykład otwarty, który wygłosi ona w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury 20 stycznia 2020 r. o godz. 18.00.Zainteresowanym polskim życiem teatralnym nad Newą polecamy również hasło Polskie życie teatralne w Petersburgu przed 1917 r. autorstwa Alicji Kędziory.


Ancyfierow Nikołaj Pawłowicz / Анциферов Николай Павлович (1889–1958), filolog, historyk, więzień łagrów. Wielbiciel i propagator historii Petersburga i okolic, autor wielu prac poświęconych temu miastu i jego tożsamości, m.in. książki Душа Петербурга [Dusza Petersburga] (1922).

Więcej o nagrodzie...
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji